Λήψη και Διαβίβαση εντολών

Λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού, μέσω συνεργαζόμενων χρηματιστηριακών εταιριών, από το αρμόδιο τμήμα που αποτελείται από το πλέον έμπειρο και πιστοποιημένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσωπικό, διαθέτοντας την πιο σύγχρονη τεχνολογική υποδομή, για την ασφαλή, άμεση, αξιόπιστη και αποτελεσματική εκτέλεση των εντολών τους.

 

                  

Τα παρακάτω στελέχη μας είναι κάτοχοι της απαιτούμενης επαγγελματικής πιστοποίησης που χορηγείται από την αρμόδια εποπτική αρχή (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) για την λήψη και διαβίβαση εντολών ενόψει της εφαρμογής της 11/720/16-07-2015 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς βάση του από 01/09/2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ, της εταιρείας:

 

Γεώργιος Ζώτος              Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Α1 (Β1605/ ασκούμενος Β Ε.Κ)

Παράσχου Δημήτριος        Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Γ   (Γ 3082 01/03/2011 ΤτΕ )

Ιορδανίδης Χαράλαμπος  Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Β1 (Β1619-26/05/2003 ασκούμενος Β Ε.Κ.)

Σκένδρος Γεώργιος         Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Β   ( Γ4540/31-03-2016 Ε.Κ.)

Καρακάση Μαρία             Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Β   (επιτυχών στις εξετάσεις 11/2016 προηγ.9431/13-07-2008 ΤτΕ)

Αγγελούδη Θεανώ          Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Α1 (Γ 1016-14/12/2006 ασκούμενη Β Ε.Κ.)

Τανακίδης Γεώργιος        Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Α1(Β1096-31/03/2003, ασκούμενος Β Ε.Κ.)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εβδομαδιαία ενημέρωση
Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες
Αγορές Ομολόγων
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ETF's

Follow Us On :